Müşterinizi kahraman yapın! – Ismail Kaya – Pazarola

Ismail Bey’in PAZAROLASINDAN bir guzel yazi daha.

 

Ismail KAYAPiyasaların bir kuralı var: “Nerede hareket orada bereket”. Dikkatler kısıtlı. Peşinden ilgi geliyor. İlgi arzuyu tetikliyor. Arzular şelaleye dönüşüp, başkalarını da harekete geçiriyor. Bir döngüdür başlıyor. Taa ki, dikkatler başka bir konuya kayıncaya kadar…
Bu döngü, pazarlama, mobilite, dijitalleşme, sosyalleşme ve benzeri etkiler sayesinde çok ciddî boyutlarda hızlanıyor.
Piyasalar, firmalar, markalar, ürünler, yayınlar, fuarlar, zirveler ve benzerleri bu modele göre işliyor.
Önümüzdeki yıllarda pazarlamayı ve pazarlamacıları ilgilendiren, bilgi ve iletişimlerin artarak süreceği öngörülüyor. Anlaşılan o ki, gelecek yıllarda pazarlamayı daha da fazla konuşacağız.
Aslında gerçek pazarlamacılar yıllardır pazarlamayı anlatır, anlatmak isterlerdi. Ama ya, dinleyen bulunmazdı, ya da, anlatabildikleri “muhataplarının anlamak istedikleriyle sınırlı kalırdı.”
Uygulama cephesinde, firmalardaki pazarlamacılar belli bir işle (satmakla) görevli memurlar gibi görüldüklerinden, kendilerine söylenenleri yapmaları, fazla konuşmamaları, ötesine berisine karışmamaları istenirdi. Görev tanımları gereği, operasyonlardan (satıştan ve kotalardan) yukarıya çıkamaz, strateji gibi, derin, köklü ve temel konulara yaklaşamazlardı.
Az çok konuşabilenler de, kendi yaptıklarını beğenir, bunlarla astlarına örnek olmak isterlerdi. Kendini öven insan sevilmez, sevilmeyenler de dinlenmezdi.
Akademik çevre ise, özellikle gençler, akademik puan barajlarına, jüridekilerin insafına  hapsolduklarından, piyasalara ve kamu oyuna karşı pek seslerini çıkaramazlardı.
Pazarlamaya artan ilgi sayesinde, önümüzdeki yıllarda her iki kesimin de daha fazla konuşacaklarını, pazarlamayı daha hararetle savunup satacaklarını umuyoruz.
Pazarlama akademisyen ve uygulamacılarından, yeni pazarlama hikayeleri bekliyoruz.
İnşallah, hikayelerinde kendilerini kahraman, müşterileri kurban göstermek gibi bir sakarlıkyapmazlar… Da. Nelere katlanıp, neleri başararak muhterem müşterilerini birer kahramana dönüştürdüklerini anlatırlar…
Müşterinin sırtından geçinmeyi âdet edinmiş sahte ve kibirli kahramanlara değil, müşterisiyle birlikte mutluluğu başarmış, gerçek kahramanlara ihtiyacımız var.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *